قالب تونلی کلاسیک TRTF (قالب تونلی مدولار)

تعبیه قوطیهای برق برای نصب کلید و پریز و لوله کشیهای مربوطه نیز از مراحل پیش از قالب بندی خرید جک سقفی دیوار هاست. در قسمت های اولیه قالب قبل از مونتاژ ناودانی هایی روی خود تکه های مونتاژ نشده قالب وجود دارد که برای اتصال مناسب دو قطعه این ناودانی ها در دل ناودانی هایی که از قبل روی قطعات تعبیه شده قرار میگیرند و با پیچ و مهره محکم می شوند. سوراخی که بر روی قالب ها برای اتصال شاهین تعبیه شده باید دقیقا درمرکز ثقل قالب قرار داشته باشد تا هنگام جابجایی توسط تاور تعادل قالب به هم نخورد که در این قالب ها این موضوع دقیق رعایت نشده بود و تیم پیمانکار مجبور به اضافه کردن وزنه هایی درون قالب ها برای ایجاد تعادل شدند. در این مرحله قالب بوسیله نیروی انسانی و با استفاده از دیلم به بیرون هل داده میشود، این کار آنقدر ادامه پیدا میکند تا سوراخی که در سقف قالب و دقیقا در مرکز ثقل آن ایجاد شده و به آن سوراخ شاهین میگویند از زیر بتن خارج گردد و پس از آن شاهین را به آن نقطه متصل میکنیم و تاور قالب را بیرون کشیده و برای روغن کاری و آماده شدن برای طبقه بعد به محل بازی منتقل میکند.

این روش هم مانند هر روش دیگری مزایا و معایبی دارد اما در پروژه های انبوه سازی مزایای آن بر معایب پیشی میگیرند. اما یکی از مهمترین نقاط ضعف این نوع از ساختمان سازی در همین جا پدید می آید. این قالب ها نوعی از قالب ها هستند که دیوار کنج ندارند و در راهروها استفاده می شوند. قالب های مورد استفاده (به شکل⌈) می باشدکه بصورت پشت به پشت (به شکل⌈⌉) در دو طرف دیوار و بخشی از سقف ها را قالب بندی می کند و با قرار گرفتن قالب های متوالی در کنار هم، بدون قالب واسط سقفی ( ⌈⌉⌈) یا همرا با آن(⌈⎺⌉⌈) مجموعه قالب های دیوار و سقف را تشکیل می دهند. بعد از ساخت اسکلت اصلی سازه نوبت به دیوار چینی های داخلی و تفکیک فضاهای داخلی میرسد. در نظر گرفته شود که تمام این قسمت ها را با آکاسیو درون آرماتور سقف مشخص میکنیم و بعد از بتن ریزی میتوانیم به راحتی این آکاسیو ها را برداشته و از فضا های بوجود آمده استفاده کنیم. در سیستم تونلی، دیوار ها و سقف های بتن مسلح به صورت هم زمان آرماتوربندی، قالب بندی و بتن ریزی می شوند.

خواندن  صرافی کوینکس CoinEX برای ایرانیان: معرفی، آموزش و ثبت نام
در این پروژه دو نوع دیوار ۱۵ و ۲۰ سانتیمتری داریم که مخروطی ها نیز به همین اندازه ها انتخاب شده اند. برای حل این مشکل از نبشی های فلزی استفاده میگردد که بوسیله میخ و اسلحه میخ کوب بسیار محکم به دیوار ها میخ میشوند و دیوار های آجری در دل آنها قرار میگیرند و به اسکلت اصلی متصل میگردند. البته این کدهای ارتفاعی و چک لاین ها کاربرد های دیگری هم دارد ” مثلا کاربرد آنها در مشخص کردن میزان کف سازی است که در مراحل نازک کاری تا این ارتفاع کف سازی انجام میگیرد و ارتفاع کلید و پریز ها نیز با توجه به همین کد های ارتفاعی اعمال میشود. و چندین ایراد ریز و درشت دیگر که امیدواریم در نمونه های بعدی اصلاح گردند. پس از قرار دادن تمام قالب ها و داکت ها و باز شو های دیوار باید به قالب ها خیز منفی بدهیم. به قالب مقدار مشخصی خیز منفی میدهیم که در این پروژه این مقدار برابر یک سانتی متر بود. این روش که چند سالی است وارد ایران شده در شهر های مختلف اجرا شده و در استان خراسان هم برای اولین بار در شهر جدید گلبهار با همکاری شرکت های ترکیه ای که در این روش ساختمان سازی جزء پیشرفته ترین کشورها است به اجرا در آمد پس از آن برای دومین بار در استان در شهرستان تربت حیدریه در راستای انتقال تجربیات به مهندسین ایرانی و کسب مهارت های لازم در این روش دو پروژه به همین روش شروع شد که یکی از دو پروژه بوسیله مهندسین بومی و پروژه دیگر با همکاری مهندسان ترک انجام گردید.

خواندن  بهترین لپ تاپ تا 30 میلیون؛ پر طرفداران خوش قیمت
در طبقات رامکا روی قطعات مخصوصی قرار میگیرند تا آنها را در ارتفاع مناسب نگه دارد و همچنین قطعات دیگری روی رامکا قرار میگیرد تا فاصله رامکا های دو طرف را از یکدیگر حفظ کند. ما در این پروژه با استفاده از شاخه های میلگرد برای هر طبقه آرماتور بندی انجام میدادیم که خود زمان بر بود و اگر از شبکه های آماده میلگرد استفاده میشد کار بسیار سریعتر می بود. مرحله بعدی کار آرماتور بندی دیوارها میباشد که بوسیله میلگرد های نمره مشخص شده در طراحی و با فواصلیکه باز هم در طراحی منظور میگردد انجام میگیرد (در این پروژه میلگرد نمره ۱۰ با فواصل ۳۰ سانتی متری استفاده شد که البته در سقف آرماتور تقویتی نیز اجرا گردید). میلگرد ریشه در تمامی طبقات باید وجود داشته باشد تا همپوشانی میلگرد ها انجام گیرد این همپوشانی حتی در میلگردهایی که برای آرماتور بندی دیوارها و سقف هم استفاده میشوند باید مد نظر قرار گیرد و اندازه آن بر طبق طراحی ها میباشد که در این پروژه ۴۵ سانتی متر بود.